skip to Main Content
+46 (0) 40-836 47 info@ewnab.com

Edvin W. Nilsson är ett anrikt företag. Det första spadtaget, som lade grunden till vårt företag, togs 1947. Ett årtal som vi ser på med myket respekt.

Under alla dessa år har företaget vuxit och vi har haft en mycket positiv utveckling inom vårt verksamhetsområde. EWN är ett avancerat kunskapsföretag inom mekanisk transmission, svarvning och fräsning i CNC-styrda fleroperationsmaskiner.

Som underleverantör till våra kunder har vi en modern och kontinuerligt uppdaterad maskinpark som är både bred och högteknologisk. Detta ger oss möjligheter till stor flexibilitet där vi kan hantera varje beställning med snabba omställningar, kostnadseffektivt och med högsta kvalitet.

Grunden för vår framgång är förmågan att förstå kunderna, deras behov och problematik. Det gör vi genom att analysera problem, producera delar eller hela funktionslösningar. Allt för att med exakthet utföra det kunderna förväntar sig.

 

Back To Top