skip to Main Content
+46 (0) 40-836 47 info@ewnab.com

Kunskap & Erfarenhet ger kvalitet

Kvalitetspolicy – För att kunna vara ett högteknologiskt produktionsföretag måste vi ha högsta kvalitet i våra tillverkningsprocesser. Därför har vi kontinuerliga investeringar i personalutbildning, en fortgående och förfinad teknik och en ständig komplettering och utbyggnad av vår maskinpark. Avsyning och kontroll är också en del av vårt kvalitetsarbete. Detta ger våra kunder den yttersta garantin för bibehållen kvalitetspolicy och produktkvalitet.

Miljöpolicy – I vårt miljötänkande har vi den övergripande målsättningen att varje åtgärd som bidrar till att förbättra miljön, är värd att ta tillvara och genomföra. Miljön för våra anställda ska vara sådan att ingen kommer till skada. Varje anställd ska också ta ansvar för den miljö de vistas i. Vätskor, metallspån, skrot och andra restprodukter tas tillvara med målsättningen att återvinnas eller destrueras på ett miljösäkert sätt. Detta ska inte bli en belastning för företaget, utan en tillgång.

Erfarenhet + Kunskap = Kugghjul av hög kvalitet

Från idé och krav till färdig produkt – Allting börjar någonstans. Idéer, krav, olika problemställningar. I vårt företag är varje kund unik och kräver sina unika lösningar som ska vara både ekonomiska och funktionella. Det kräver extra engagemang, kreativitet och kunnande. Dessa uppdrag får oss att utvecklas och vässar vår kunskap ytterligare. Vi vill växa med våra kunder och satsa offensivt. Då kan vi utveckla och forma vår kompetens, ha resurser att hantera nya uppdrag, nu och i framtiden

 

Back To Top